პარასკევი, 2021-03-05, 05:04

მოგესალმები Guest | RSS


თუ თქვენ გინდათ გააკეთოთ რეკლამა,მაშინ დაგვიკავშირდით
E-mail -ებზე:


toko_metall@posta.ge


jimmy855@posta.ge

hak123@posta.ge

ფასი შეთანხმებით

 
                                                       

  
 ჩასვით ეს კოდი თქვენს საიტზე:
<br><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0" height="39" width="265"> <param name="movie" value="http://aqmodi.ucoz.com/efweqwfewfqewfqefqw.swf"> <param name="play" value="true"> <param name="loop" value="true"> <param name="WMode" value="Opaque"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value=""> <param name="align" value=""> <embed src="http://aqmodi.ucoz.com/efweqwfewfqewfqefqw.swf" play="true" loop="true" wmode="Opaque" quality="high" bgcolor="" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" align="" height="39" width="265">


პატივისცემით,
aqmodi.ucoz.com